Analyse en simulatie diensten

Quadco Engineering is gespecialiseerd in het oplossen van technische problemen met behulp van numerieke analyses en simulaties. Sinds meer dan jaar bieden we onze expertise aan bedrijven aan in heel uiteenlopende sectoren: de offshore en offshore wind industrie, de autosector, de lucht- en ruimtevaart en de farmaceutische en procesindustrie.

FEA en CFD berekeningen: ons vak

Onze gespecialiseerde diensten zijn gericht op het gebruik van de Eindige Elementen Methode voor het oplossen van structurele problemen en Computational Fluid Dynamics voor het uitvoeren van uitdagende CFD berekeningen en warmteanalyses.

Wij hechten heel veel belang aan het helder en uitgebreid communiceren van de bekomen resultaten naar onze klanten. Onze jarenlange expertise op het gebied van numerieke analyses draagt bij aan het verder versterken van de knowhow van onze klanten. De kennis die we op deze manier overdragen, biedt u de mogelijkheid uw producten en processen goedgeïnformeerd te optimaliseren en sterk in te zetten op innovatie.

Advies en opleiding op afstand of ter plaatse bij onze klanten

Wij bieden onze diensten aan vanuit ons kantoor of ter plaatse in uw bedrijf. Wilt u echter inzetten op het zelf uitvoeren van analyses en virtuele simulaties, dan helpen we u graag op weg met uitgebreid advies op maat of met een van onze software-onafhankelijke opleidingen die wij organiseren.