Dang Van veiligheidsfactor

Met de vermoeiingsanalyse diensten die Quadco Engineering aanbiedt, kunnen kritische locaties geïdentificeerd en een realistische levensduur berekend worden vanuit de resultaten bekomen met een FEM analyse, zowel voor metalen als voor composieten. Wij gaan verder dan het uitvoeren van vereenvoudigde spanningsanalyses en vermijden zo overdimensionering van producten en structuren door het simuleren van de werkelijke belastingscondities en we verhoeden onze klanten voor kostbare ontwerpwijzigingen laat in de ontwerpfase. We bieden geavanceerde diensten aan voor het analyseren van vermoeiing bij virtuele shakertesten, lassen, trillingen, scheurgroei, composieten en thermo-mechanische problemen.

De Dang Van veiligheidsfactor

Dang Van is een multiaxiaal vermoeiingslimiet criterium dat gebruikt wordt om de endurance limiet te voorspellen bij complexe belastingsgevallen. De uitkomst van de analyse wordt uitgedrukt als een veiligheidsfactor en dus niet als een levensduur. De methode gebruikt specifieke materiaalparameters berekend uit trek- en torsieproeven.

Dang Van scatter plot at the critical location of a component
De grafiek toont de Dang Van scatter plot (oranje stippen) in het kritische element van een onderdeel. Deze grafiek toont waar het belastingsverloop zich bevindt, in termen van microscopische schuifspanning en hydrostatische druk, ten opzichte van de drempelwaarde van het vermoeiingscriterium (blauwe lijn). Het komt er dus op neer dat vermoeiingsbreuk verwacht wordt, wanneer de oranje stippen de blauwe lijn overschrijden.