Trillingsvermoeiing

Met de vermoeiingsanalyse diensten die Quadco Engineering aanbiedt, kunnen kritische locaties geïdentificeerd en een realistische levensduur berekend worden vanuit de resultaten bekomen met een FEM analyse, zowel voor metalen als voor composieten. Wij gaan verder dan het uitvoeren van vereenvoudigde spanningsanalyses en vermijden zo overdimensionering van producten en structuren door het simuleren van de werkelijke belastingscondities en we verhoeden onze klanten voor kostbare ontwerpwijzigingen laat in de ontwerpfase. We bieden geavanceerde diensten aan voor het analyseren van vermoeiing bij virtuele shakertesten, lassen, trillingen, scheurgroei, composieten en thermo-mechanische problemen.

Trillingsvermoeiing

Het beoordelen van trillingsvermoeiing laat toe om triltafeltesten te simuleren, die aangedreven worden door random (PSD), swept-sine, sine-dwell of sine-on-random belastingen. Het levert de mogelijkheid om vermoeiing in het frequentiedomein te voorspellen en het levert realistischer resultaten op en is meer efficiënt dan tijdsdomeinanalyses voor vele toepassingen met willekeurige belastingen, zoals bij wind- en golfbelastingen.

Via Eindige Elementen modellen wordt de frequentierespons berekend of een modale analyse uitgevoerd, terwijl de trillingsbelasting gedefineerd wordt tijdens de post-processing fase. Dit kan het effect van temperatuur, statische offset belastingsgevallen en complete werkingscycli van gecombineerde belastingen omvatten. Trillingsvermoeiingsbelastingen kunnen gebruikt worden voor strain-life (E-N), stress-life (S-N), puntlas, naadlas en korte-vezel composietanalyses.