Leer meer over CFD berekeningen

Het domein van Computational Fluid Dynamics is erg complex en bijzonder uitgebreid. In deze sectie van onze site proberen we enkele tools en inzichten te verschaffen die u in staat stellen om de concepten en praktijken bij CFD berekeningen beter te begrijpen.
Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe inhoud.

y+ wandafstand berekenen


Bij het meshen is het vaak nuttig om een schatting van de wandafstand te maken om een bepaalde y+ waarde te bekomen.

massafractie van water in lucht berekenen


Reken uit wat de massafractie van water is in lucht bij een gegeven temperatuur en relatieve vochtigheid.