Numerieke analyses knowhow

Het domein van numerieke analyses en simulaties telt ontelbare kamers en achter elke deur is een veelheid aan kennis en knowhow verscholen. Voortdurend worden nieuwe algoritmes ontwikkeld en innovatieve software op de markt gebracht. Mensen die voor het eerst in aanraking komen met of zich beginnen te verdiepen in numerieke analyses, botsen vaak tegen een hoge muur van een veelheid aan begrippen, benaderingen, oplossingen en algoritmes.
In deze Knowhow sectie proberen we een bescheiden bijdrage te leveren om u op weg te helpen in de wondere wereld van FEA, CFD, vermoeiingsberekeningen, warmteanalyses en optimalisatie. Deze sectie is een werk van lange adem en we engageren ons om tijd en energie te blijven investeren om onze kennis voortdurend met u te delen.