Ondersteunde FEA bestandstypes

We kunnen een aantal FEA bestandstypes direct inlezen en importeren in onze vermoeiingsanalysesoftware. Een lijst met ondersteunde FEA bestandstypes is weergegeven in Tabel 1 hieronder.

Tabel 1. Ondersteunde FEA bestandstypes voor directe import in onze vermoeiingsanalysesoftware.
(*) De opgegeven versie is de hoogst ondersteunde versie. Deze lijst werd het laatst bijgewerkt op 30 augustus 2020.
File type Versie (*)
ABAQUS .fil 2020
ABAQUS .odb 2020
ANSYS .rst 2020R1
FEMZIP-N .fz 1.7.3
I-DEAS .unv 10.0
LS-DYNA .d3plot, .d3eigv, .d3ssd 971
MSC NASTRAN .op2 2019 FP1
MSC NASTRAN .h5 2019 FP1
NX NASTRAN .op2 12
Optistruct .h3d 2019.0
Optistruct .op2 2019.0
Pamcrash .erfh5 2019.0
Pro/Mechanica .neu 3.0
Radioss .H3D 2019.0