Leer meer over metaalmoeheid

Metaalmoeheid of kortweg vermoeiing is een complex onderwerp. Het bezwijken van een structuur door vermoeiing lijkt vaak willekeurig voor te vallen en dus moeilijk te voorspellen. Het vermoeiingsproces is inderdaad stochastisch van aard en kan enkel beschreven worden via statistische modellen. Hoewel de natuurkundige processen achter het vermoeiingsproces ingewikkeld zijn en nog steeds niet volledig begrepen worden door de wetenschap, is vermoeiing in de praktijk betrekkelijk nauwkeurig te evalueren en voorspellen, mits men een aantal ontwerpregels en aannames in acht neemt.
We delen graag onze kennis met u, zodat u een beter inzicht verkrijgt in wat vermoeiing precies is en hoe u kosten kunt vermijden door duurzamere producten te ontwikkelen.

Wat is vermoeiing?


Wat is vermoeiing precies? En welke factoren bepalen de vermoeiingssterkte van een onderdeel?

Onzekerheid in vermoeiingsdata


De data bekomen uit vermoeiingstesten bevat nogal wat spreiding. Hoe wordt daar mee omgegaan in de S-N curve?

Oppervlakteruwheidsfactor KR


Hoe wordt de oppervlakteruwheidsfactor KR berekend en hoe wordt de S-N curve daaraan aangepast?

Neuber regel


De Neuber regel uitgelegd. Hoe werkt deze regel? Waar wordt het gebruikt?

Verklarende woordenlijst


Veelvoorkomende begrippen en definities van vermoeiing of metaalmoeheid.