foote

Ondersteunde FEA bestandstypes

We kunnen een aantal FEA bestandstypes direct inlezen en importeren in onze vermoeiingsanalysesoftware. Een lijst met ondersteunde FEA bestandstypes is weergegeven in Tabel 1 hieronder.

Tabel 1. Ondersteunde FEA bestandstypes voor directe import in onze vermoeiingsanalysesoftware.
(*) De opgegeven versie is de hoogst ondersteunde versie. Deze lijst werd het laatst bijgewerkt op 7 februari 2020.
File type Versie (*)
ABAQUS .fil 2018/2019
ABAQUS .odb 2018/2019
ANSYS .rst 2019R3
LS-DYNA .d3plot, .d3eigv, .d3ssd 971
MSC NASTRAN .op2 2018.2
NX NASTRAN .op2 12
Optistruct .op2 2019
Optistruct .H3D 2019
Radioss .H3D 2019
Pro/Mechanica .neu 3.0
FEMZIP-N .op2 1.7.3
Pamcrash 2019.0