Thermische analyse
Verklarende woordenlijst

Biot getal