Opleiding
De Eindige Elementen Methode - Praktische Inleiding

Inschrijven

Opleidingsdata 2023 – 2024
Op aanvraag
Opleidingsduur
3 opeenvolgende dagen
Locatie
Op aanvraag
Kostprijs
1.525 euro (excl. BTW) bij inschrijving tot 30 dagen vóór aanvang van de opleiding
1.695 euro (excl. BTW) bij inschrijving vanaf 30 dagen vóór aanvang van de opleiding
Taal
Nederlands

De Eindige Elementen Methode efficiënt leren gebruiken

De Eindige Elementen Methode is in de laatste jaren een breed geaccepteerde analysetechniek geworden in de industrie. De Eindige Elementen Methode is een krachtige techniek om oplossingen voor complexe structurele problemen te bekomen. De technologische vooruitgang van zowel soft- als hardware laat ons vandaag toe complexe modellen te analyseren die een aantal jaren geleden onmogelijk leken.

Voor ingenieurs en ontwerpers die van start gaan met FEM of bedrijven die dit instrument willen gebruiken voor het optimaliseren van hun producten en willen inzetten op een voortdurend innovatieproces, is er echter een steile leercurve te overbruggen. Deze praktische FEA-cursus heeft tot doel dit leerproces te versnellen en bedrijven in staat te stellen hun investeringen in soft- en hardware snel te laten renderen.

Wat wordt in deze FEA opleiding aangeleerd?

Studenten worden vertrouwd gemaakt met de achtergrond van de FEA-methode via eenvoudige real-life voorbeelden met een minimum aan theorie. De sterktes en de zwaktes van verschillende FEM-technieken worden daarbij behandeld. Praktische overwegingen omtrent het opleggen van belastingen, bepalen van constraints en structurele details worden uitvoerig besproken aan de hand van vele voorbeelden.

Er bestaat een uitgebreide waaier aan elementtypes, solutions, meshing methodes en pre- en postprocessing opties die moeten getrotseerd worden. De cursus begeleidt de student hierin via vaak voorkomende voorbeelden en toont hoe deze dienen gebruikt te worden in de praktijk.

Naast het opzetten van het rekenmodel is het van cruciaal belang de bekomen resultaten correct te interpreteren en valideren. Er wordt een proces aangeleerd dat het vertrouwen in de resultaten sterk verhoogt en als doel heeft conservatieve, betrouwbare en gekwalificeerde resultaten te produceren.

De cursus biedt een uitstekende handleiding aan over hoe op een efficiënte manier een FEM-analyse aan te vatten en de opdracht tot een goed einde te brengen. Een duidelijk inzicht in de doelstelling van elke analyse is van cruciaal belang en een road map om dit te bereiken wordt de cursisten aangeleerd.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Deze cursus richt zich op ingenieurs en technici die willen aanleren hoe FEM-technieken toe te passen om hun praktische analyseproblemen op een zo efficiënt mogelijke manier op te lossen. Het cursusmateriaal dat wordt voorgesteld is software-onafhankelijk, waardoor het toegankelijk is voor gebruikers van eender welk commercieel FEA-pakket. Deze cursus is een must voor alle ingenieurs die zich richten op het gebruik van FEA als een betrouwbaar gereedschap voor de analyse van stijfheids- en sterkteberekeningen.

Bedrijven die migreren naar het gebruik van FEA-technologie om hun productontwerp te verbeteren, het falen van prototypes willen onderzoeken of de snelheid van het ontwerpproces willen verhogen, halen onmiddellijk voordeel uit deze cursus.

Inhoud van de cursus

 • Geschiedenis en achtergrond van de Eindige Elementen Methode
 • Opfrissing fundamentele begrippen uit de sterkteleer
  • De krachten- vs. de verplaatsingsmethode
  • Beschrijving van eenvoudige elementstijfheidsmatrices
  • Classificatie van materiaalspanningen
 • Knooppunten en vrijheidsgraden
 • Overzicht van verschillende elementtypes en meshingmethodes
  • 0D, 1D, 2D en 3D elementen
  • Lineaire vs. kwadratische elementen
  • Types meshing en aandachtspunten bij het meshen
 • Het maken van gezonde modellen
  • Elementvervormingen
  • Convergentie controle
  • Solver en Preprocessor controle
  • Spanningsconcentraties en singulariteiten
 • Randvoorwaarden
  • Methodes van randvoorwaarden
  • Randvoorwaarden in het echte leven
  • Poisson effect
  • Lineair contact
 • Belastingtypes
 • Multi-point constraints (MPC’s)
  • Wat zijn ze en waarvoor worden ze gebruikt?
  • Flexibele en stijve constraints
 • Het vereenvoudigen van het rekenmodel
  • Defeaturing
  • Symmetrie, anti-symmetrie, axi-symmetrie, plane stress, plane strain
 • Inzicht in de doelstellingen van de analyse
  • Helder inzicht in en de inkadering van het beschouwde probleem
 • Materiaalmodellen
 • Equivalente spanning en bezwijkcriteria
 • Evaluatie van de resultaten
  • Krachtenevenwicht
  • Vrij Lichaam Diagram
  • Methodes om resultaten te controleren
  • Welk type spanningen gebruiken?
  • Cirkel van Mohr
  • Postprocessor nazicht en het gevaar van het uitmiddelen van de resultaten
 • Inleiding tot geavanceerde solution types
  • Niet-lineaire analyse
  • Niet-lineair contact
  • Lineaire en niet-lineaire knikberekening
  • Dynamische en modal analyse
  • Thermische analyse