Bereken de waterfractie in lucht

Wanneer bij HVAC of andere thermische toepassingen de luchtvochtigheid moet gemodelleerd worden, wordt gebruik gemaakt van een of andere multi-fasige stromingsberekening. In veel gevallen is de massafractie van water in de lucht vereist als inputvariabele. De rekentool hieronder berekent de verschillende massafracties van O2, N2 and H2O in de lucht.

Luchtvochtigheid rekentool

Bereken de massafracties van O2, N2 en H2O in vochtige lucht bij een gegeven temperatuur en relatieve vochtigheid.
De berekening is geldig voor atmosferische druk (1 atm = 101325 Pa).
De berekening is enkel geldig voor temperaturen tussen 0 en 100°C.

Input
Output