General Conditions Website Use

1. Dit is het websitebeleid van Quadco Engineering BV (met maatschappelijke zetel Koestraat 96, 8800 Roeselare, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0672.683.815) en al haar rechtsopvolgers (hierna "Quadco Engineering"). De website en de inhoud van de website is in beheer van Quadco Engineering.

2. Het gebruik van de website www.quadco.engineering is onderworpen aan de volgende bepalingen. De toegang tot en het gebruik van deze website impliceert dat de gebruiker het onderstaande zonder enig voorbehoud aanvaardt. Indien de gebruiker niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vragen wij de gebruiker de website te verlaten.

3. Door het gebruik van de website wordt er geen enkel samenwerkingsverband gecreëerd.

4. Quadco Engineering zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Echter, Quadco Engineering neemt geen enkele verantwoordelijkheid in geval onjuistheden of onvolledigheden zouden voorvallen. In deze gevallen, of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal Quadco Engineering dit zo snel mogelijk rechtzetten.

5. De informatie op deze website is alleen bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en diensten van Quadco Engineering. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke noch specifieke omstandigheden en kan dus niet gezien worden als professioneel of persoonlijk advies ten aanzien van de gebruiker.

6. De inhoud van deze website, inclusief contactgegevens, layout, copyrechten, ontwerpen, logo’s, merknamen, handelsnamen, tekeningen, internetdomeinnamen, teksten, beelden, foto’s etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die gebruikt worden door of in eigendom zijn van Quadco Engineering. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen of in gebruik gegeven aan de gebruiker die toegang heeft tot de website en het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, over te dragen of te verspreiden.

7. De inhoud van de website, evenals enige hyperlinks naar websites van derde partijen, kan op elk moment aangepast of verwijderd worden, zonder kennisgeving. De inhoud van de website kan en mag niet gebruikt worden voor om het even welke doeleinden.

8. Quadco Engineering geeft geen garantie inzake het goed functioneren van haar website en kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van het (tijdelijk) niet functioneren of slecht functioneren van haar website. Quadco Engineering kan niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. Quadco Engineering is in alle geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of de website van enige derde partijen waarnaar verwezen wordt op haar website. De toegang tot de website is niet gewaarborgd en kan ten allen tijde, geheel of gedeeltelijk, onaangekondigd onderbroken worden.

9. Quadco Engineering kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website of door de informatie of aanbevelingen vermeld op de website.

10. Quadco Engineering kan dit websitebeleid op elk moment wijzigen. Het is dus aan te raden dit websitebeleid periodiek te bekijken. De laatste versie zal steeds op de website worden gepubliceerd. Dit websitebeleid werd laatst op 4 december 2019 bijgewerkt.

11. Alle geschillen met of ontstaan uit het gebruik van de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht en zullen uitsluitend worden beoordeeld door de rechtbanken waar Quadco Engineering haar maatschappelijke zetel heeft.

12. Heeft u vragen of wenst u een klacht in verband met de website of dit websitebeleid in te dienen? Neem dan contact op met Quadco Engineering via mail ons of via reguliere post naar Koestraat 96, 8800 Roeselare.